Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Biblioteka Kraków
[awatar]
Biblioteka Kraków
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 12 61 89 100
Województwo: małopolskie
Adres: Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
E-mail: administracja@krakowczyta.pl

GODZINY OTWARCIA

Informacje na temat zmiany godzin otwarcia filii Biblioteki Kraków znajdują się na stronie Biblioteki Kraków

1 stycznia 2017 roku z połączonych czterech niezaleznych sieci bibliotek dzielnicowych: Nowohuckiej, Krowoderskiej, Podgórskiej i Śródmiejskiej powstała Biblioteka Kraków - samorządowa instytucja kultury Gminy Miejskiej Kraków.

Misją Biblioteki Kraków jest zapewnienie powszechnego dostępu do różnorodnych zbiorów bibliotecznych, a także dostarczenie wysokiej jakości usług skierowanych do wszystkich grup użytkowników; szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób z niep­ełno­spra­wnoś­cią. To również inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego, podejmowanie działań na rzecz zwiększenia obecności książki w życiu społecznym mieszkańców Krakowa i podnoszenie ich kompetencji czytelniczych, a także ochrony dziedzictwa kulturowego i literackiego Krakowa.

Strona internetowa

Zapraszamy młodych twórców w wieku 16-24 lat do udziału w konkursie na mem lub film promujący Nową Hutę.

Zadaniem uczestników jest stworzenie mema, rozumianego jako połączenie elementu graficznego z tekstowym lub 60-90 sekundowego filmu poświęconego mieszkańcom, tradycjom, historii lub kulturze Nowej Huty.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych 16-19 i 20-24 lata, osobno dla kategorii mem i film. W każdej kategorii przyznana zostanie nagroda główna, a komisji konkursowej przysługuje również prawo wybrania prac wyróżnionych.

Pod uwagę będą brane: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność pomysłu, jakość i estetyka wykonanej pracy oraz kreatywność autora.

Konkurs trwa do 31 października 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia, które należy dostarczyć do dowolnej filii Biblioteki Kraków lub przesłać na adres: Biblioteka Kraków, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków z dopiskiem „Konkurs na mem lub film”.

REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA

fb_mem.jpg fb_mem
jpg, 258 KiB, 1200x900
Komentarze (0)

Lato to czas szczególny – nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Słoneczne dni zachęcają do wyjazdów oraz wyjścia na zewnątrz, a urlopy i wakacje są do tego fantastyczną okazją. Na tegoroczną „akcję lato” przebiegającą pod hasłem zaBOOKuj wakacje z Bibliotece Kraków przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę zajęć zarówno w filiach bibliotecznych, jak i na świeżym powietrzu.

Wśród propozycji dla dzieci i młodzieży znajdziecie: głośne czytanie, warsztaty ekologiczne, spotkania miłośników gier planszowych, gry i zabawy literacko-ruchowe, a także zajęcia literacko-plastyczne. W okresie wakacyjnym będziemy realizować dwa projekty: drugą edycję Festiwalu Magia Czytania z Fundacją PZU oraz Krakowska rodzina sięga po książki dla córki i syna. W ramach projektów odbędą się: „Molikowe Rejsy Literackie” po Wiśle, konkurs na najp­iękn­iejs­zego­ mola i motyla książkowego, „Poranki z książką”, a także głośne czytanie opowieści o psiej wierności pod pomnikiem Dżoka, legend krakowskich pod Smokiem Wawelskim oraz historii niedźwiedzia Wojtka w Parku Jordana. W trakcie pikników miejskich najmłodsi będą mieli okazję wziąć udział w grach i zabawach literackich, a także w wiel­kofo­rmat­owej­ grze planszowej „Nakarm smoka”.

Zobacz letni harmonogram wydarzeń

grafika_1920x520.jpg

grafika_1920x520.jpg grafika_1920x520
jpg, 159 KiB, 1920x520
Komentarze (0)

Zwycięzcą III edycji Nagrody Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży zostały Katarzyna Maziarz (tekst) i Małgorzata Zając (ilustracje). Książka „Trochębajki o Stanisławie Wyspiańskim” wydana przez Muzeum Narodowe w Krakowie, została wybrana spośród 108 tytułów zgłoszonych do konkursu. laureatki otrzymały statuetkę oraz nagrodę w wysokości 25 000 zł, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbyło się 11 czerwca w Sali Fontany w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”.

Biblioteka Kraków za cel ustanowienia Nagrody Żółtej Ciżemki przyjęła uhonorowanie najp­iękn­iejs­zych­ i najbardziej wartościowych polskich wydawnictw adresowanych do młodszych czytelników. Poprzez tę inicjatywę wyróżniamy tych rodzimych autorów, ilustratorów, grafików, dzięki którym literatura może wciąż silnie oddziaływać na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, a przy tym przynosić im intelektualną, emocjonalną i estetyczną przyjemność z obcowania ze światem dobrej książki.

Do etapu finałowego, Kapituła w składzie: dr Stanisław Dziedzic, prof. dr hab. Alicja Baluch, Marcin Bruchnalski, Izabela Ronkiewicz-Brągiel, dr Anna Skoczek oraz dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, nominowała pięć tytułów:

  • Marta Guśniowska, ilustracje Jaga Słowińska – Smacznego, proszę Wilka!, TASHKA, Warszawa 2018
  • Cezary Harasimowicz, ilustracje Marta Kurczewska – Mirabelka, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2018
  • Melania Kapelusz, ilustracje Ewa Poklewska-Koziełło – Przygody słowiańskich bogów, Egmont, Warszawa 2018
  • Katarzyna Maziarz, ilustracje Małgorzata Zając – Trochębajki o Stanisławie Wyspiańskim, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018
  • Mariusz Wollny, ilustracje Zuza Wollny – Był sobie król… Poczet królów wybieranych, cz. 1, JAMA, Kraków 2018

O LAUREATKACH:
Katarzyna Maziarz – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, olig­ofre­nope­dago­g, edukator muzealny. Pracuje w Dziale Edukacji MNK, tworząc programy dla rodzin i najmłodszych zwiedzających. Miłośniczka Młodej Polski. „Trochębajki…” są jej debiutem książkowym.

Małgorzata Zając – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ilustrator i grafik. W 2016 roku jej praca została doceniona w międzynarodowym konkursie Jasnowidze, zaś pierwsza książka, do której projektowała ilustracje, została wydana w Arabii Saudyjskiej. Prowadzi warsztaty z ilustracji książkowej dla dzieci i dorosłych. Jej świat wyobraźni tworzą wszelkiego rodzaju stworzenia, wyimaginowani przyjaciele. Twórczość Stanisława Wyspiańskiego, pełna roślin i duchów, jest jej szczególnie bliska.

Laudacja dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, członka Kapituły Nagrody
Katarzyna Maziarz stworzyła prywatny gatunek literacki. „Trochębajki” to opowieści z pogranicza biografii i fantastyki. Obie te sfery warunkują się wzajemnie. Elementy fantastyczne zwalniają autorkę z konieczności precyzowania biografii. Biografia zaś nie posiada luk, jeśli w literaturze dla najmłodszych dopuszcza wyobraźnię. Życie i dzieło wybitnego artysty są opowiadane przez osoby, przedmioty i zjawiska, z którymi Stanisław Wyspiański miał styczność w poszczególnych latach i okresach. I tak moment narodzin i dzieciństwo relacjonuje siostra jego matki i późniejsza opiekunka małego Stasia – Joanna z Rogowskich Stankiewiczowa, młodość opisuje dziad proszalny, spokrewniony z Wyspiańskim, dojrzałość artysty – piec z bronowickiej chaty, pamiętający obecność autora Wesela na ceremonii zaślubin Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Wielogłos o Wyspiańskim współtworzą między innymi zaprzyjaźnieni z młodopolskim twórcą: malarz Józef Mehoffer, krytyk i kolekcjoner dzieł sztuki Feliks Jasieński. Ale swoje „trzy grosze” wtrąca też żona warszawskiego bankiera. Na uprz­ywil­ejow­anej­ pozycji jest księżyc wydobywający także swoim światłem detale przestrzeni. Autorka Trochębajek… z zacięciem etnografa wyjaśnia pochodzenie i użyteczność dawnych przedmiotów, społecznych funkcji osób, etymologię nazw (np. ulicy Krupniczej). Czyni to w tekście głównym i komentarzach towarzyszących spisowi treści.

Literacka biografistyka dla najmłodszych zyskała barwny opis biegu życia wielkiego krakowianina i Polaka, który dotychczas rzadko brany był pod uwagę jako temat pisarstwa dla dzieci – może z uwagi na wszechstronność artysty, poziom jego sztuk, intensywne i krótkie życie…. W narracji Katarzyny Maziarz właśnie ów wielogłos odpowiada dynamice biografii – kolejni opowiadający dosłownie upominają się o głos, „wpychają się do kolejki”. W finale opowieści życie Wyspiańskiego zamienia się tylko w jego dzieło, duchową obecność wielkiego artysty wśród nas.

zwycięzca.jpg

zwycięzca.jpg zwycięzca
jpg, 56 KiB, 800x600
Komentarze (0)

Zapraszamy rodziców i dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i domów kultury oraz organizacji pozarządowych do udziału w konkursie na najp­iękn­iejs­zego­ Mola lub Motyla książkowego, który weźmie udział w wrześniowej Wielkiej Paradzie Moli.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. Do 15 sierpnia 2019 przesłać na adres paradamoli@biblioteka.krakow.pl skan wypełnionego i podpisanego formularza karty zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
2. Do 10 września 2019 przesłać 3 fotografie prezentujące z różnej perspektywy wykonaną figurę Mola lub Motyla książkowego, oświadczenie o autorstwie zdjęć i zgodę na ich publikację oraz uzupełnioną metryczkę.
3. Zaprezentować wykonaną pracę podczas wrześniowej Wielkiej Parady Moli i Motyli Książkowych.

Wymagania formalne dotyczące pracy konkursowej:
1. Oryginalna, autorska praca wykonana przez grupę dzieci do lat 15 wraz z opiekunem lub rodzinę z dziećmi do lat 15.
2. Forma: figura, lalka, kostium lub inna o wymiarach od 50 cm do 180 cm.
3. Wykonana z materiałów gwarantujących bezpieczeństwo uczestników Parady.
4. Nawiązująca do książki, czytania lub biblioteki.
5. Opatrzona metryczką (wzór zał. 4).

Konkurs trwa od 10 czerwca do 10 września 2019.

Wybór zwycięzców i wyróżnionych odbędzie się w drodze głosowania poprzez profil Biblioteki Kraków na portalu społ­eczn­ości­owym­ Facebook. Zdecyduje liczba „polubień” pod zdjęciem prze­dsta­wiaj­ącym­ daną pracę. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości od 200 zł do 700 zł, w postaci np. pakietów książek, gier planszowych, akcesoriów sportowych lub innych.

REGULAMIN KONKURSU wraz z metryczką, kartą zgłoszenia i niezbędnymi zgodami.

Konkurs organizowany w ramach projektu „Krakowska rodzina sięga po książki dla córki i syna” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

internety_krakowska rodzina2.jpg

internety_krakowska rodzina2.jpg internety_krakowska rodzina2
jpg, 444 KiB, 2560x704
Komentarze (0)
WYDARZENIE
2019-6-12
T17:30
Biblioteka Kraków - Filia nr 3 50.06513 19.94713 pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 31-154 Kraków

Peron LITERACKI to cykl mini warsztatów jakie od czerwca do grudnia (z przerwą lipiec / sierpień) odbywać się będą w Filii nr 3 Biblioteki Kraków. Zapraszamy każdego, kto chce dzielić się swoimi tekstami, szlifować warsztat i rozmawiać o literaturze.

Jesteśmy ciekawi o czym i dlaczego piszecie. To Wy będziecie bohaterami tych spotkań, dlatego koniecznie zabierzcie ze sobą swoje teksty. Nawet te, a może zwłaszcza te, które od lat leżą w szufladzie. Zwieńczeniem warsztatów będzie wspólny wieczór autorski w Salonie Literackim - Biblioteki Kraków.

W trakcie cyklu przewidziano również spotkania ze znanymi krakowskimi pisarzami, którzy zdradzą tajniki warsztatu i podpowiedzą jak radzić sobie w literackim świecie.

Zajęcia są otwarte, bezpłatne i bez ograniczeń wiekowych.

Daty kolejnych spotkań: 12.06 / 18.09 / 23.10 / 20.11 / 11.12

Prowadzenie - Jadwiga Malina

Komentarze (0)

Wraz z Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ogłaszamy dwa konkursy studenckie na projekty wnętrz filii Biblioteki Kraków pod hasłem: „Nowe biblioteki na nowych osiedlach”.

Ideą konkursu jest stworzenie przyjaznych przestrzeni dla czytelników z nowo powstających osiedli. Do wyboru są dwie lokalizacje: filia na osiedlu Złocień oraz filia na osiedlu Ruczaj. Na zwycięzców czekają wysokie nagrody oraz możliwość realizacji projektu. Dodatkowo każdy zgłoszony projekt konkursowy upoważnia uczestnika do zaliczenia praktyk studenckich.

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie na stronie Wydziału Architektury Wnętrz ASP.

konkurs_plakat.jpg

konkurs_plakat.jpg konkurs_plakat
jpg, 47 KiB, 546x772
Komentarze (0)

Ruszyła wypożyczalnia gier planszowych w Bibliotece Kraków. Prawie 600 planszówek wartych blisko 50 tys. zł. zostało zakupionych ze środków ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego.

Listę gier przygotowano m.in. w oparciu rankingi popularności, ankietę przeprowadzoną w grupach zrzeszających miłośników planszówek oraz konsultacje z prze­dsta­wici­elem­ Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, która posiada już tego typu zbiory. Wybór jest duży: od gier strategicznych, przez edukacyjne, literackie, historyczne po przygodowe, rodzinne i imprezowe.

Gry wzbogacą ofertę 7 filii i będą wypożyczane na podobnych zasadach jak książki – na 31 dni z możliwością wcześniejszej rezerwacji przez internetowy katalog biblioteczny.

GRY MOŻNA WYPOŻYCZAĆ W PLACÓWKACH:
🎲 Filia nr 16 (ul. Radzikowskiego 29) – wykaz
🎲 Filia nr 20 (ul. Opolska 37) – wykaz
🎲 Filia nr 42 (ul. Telimeny 9) – wykaz
🎲 Filia nr 45 (ul. Teligi 24) – wykaz
🎲 Filia nr 48 (os. Bohaterów Września 26) – wykaz
🎲 Filia nr 51 (os. Kalinowe 4) – wykaz
🎲 Filia nr 56 (os. Zgody 7) – wykaz

gry_planszowe.jpg

gry_planszowe.jpg gry_planszowe
jpg, 411 KiB, 1920x1280
Komentarze (0)
WYDARZENIE
2019-6-11
T12:00

Kapituła w składzie: dr Stanisław Dziedzic, prof. dr hab. Alicja Baluch, Marcin Bruchnalski, Izabela Ronkiewicz-Brągiel, dr Anna Skoczek oraz dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar nominowała do Nagrody Żółtej Ciżemki za książkę dla dzieci i młodzieży pięć tytułów:

📘 Marta Guśniowska (tekst), Jaga Słowińska (ilustracje), „Smacznego, proszę Wilka!”, TASHKA, Warszawa 2018.

📘 Cezary Harasimowicz (tekst), Marta Kurczewska (ilustracje), „Mirabelka”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2018.

📘 Melania Kapelusz (tekst), Ewa Poklewska-Koziełło (ilustracje), „Mitologia. Przygody słowiańskich bogów”, Egmont, Warszawa 2018.

📘 Katarzyna Maziarz (tekst), Małgorzata Zając (ilustracje), „Trochębajki o Stanisławie Wyspiańskim”, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018.

📘 Mariusz Wollny (tekst), Zuza Wollny (ilustracje), „Był sobie król… Poczet królów wybieranych”, cz. 1, JAMA, Kraków 2018.

Na wręczenie Nagrody zapraszamy 11 czerwca o godz. 12.00 do Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” ul. Szczepańska 1 Kraków.

Komentarze (0)

Biblioteka Kraków przygotowała cykl blisko osiemdziesięciu wydarzeń czytelniczo–literackich pod nazwą „Krakowska rodzina sięga po książki dla córki i syna”, które będą realizowane od czerwca do grudnia 2019 roku w filiach bibliotecznych oraz w przestrzeni miejskiej Krakowa.

Celem projektu jest promocja rodzinnego czytania dzieciom i pozyskanie jak najszerszego grona młodych czytelników spośród dzieci pełno- i niep­ełno­spra­wnyc­h. Podczas czytania wartościowej literatury wspieramy rozwój psychiczny, intelektualny i moralny dzieci. Czytanie uczy myślenia, rozwija wyobraźnię i słownictwo, przynosi ogromną wiedzę. Dla dzieci niep­ełno­spra­wnyc­h stanowi stymulację dla mózgu i pomaga im w przezwyciężaniu wielu problemów zdrowotnych, emocjonalnych i rozwojowych.

Rodzicu,

jeśli chcesz, by Twoje ukochane dziecko było w przyszłości mądrym człowiekiem, czytaj mu codziennie!

Czytanie książek to najlepsze, co możemy dać dziecku. Wspólna lektura nie tylko uspokaja i wycisza, ale daje mu to, co najważniejsze – bliski kontakt emocjonalny z rodzicami.

Małe dzieci należy nauczyć miłości do książek, co wcale nie jest takie trudne. Wystarczy czytać im książki od najmłodszych lat. Badania dowodzą, że czytanie dziecku w łonie mamy, pozwala mu oswoić się z głosem rodzica, a jednostajna jego intonacja i rytm wpływają na malucha uspokajająco. W kolejnych latach życia czytanie wspomaga rozwój – od społecznego, poprzez intelektualny i psychiczny, po językowy i emocjonalny.

KSIĄŻKA
• niewyczerpane źródło wiedzy o świecie
• stymuluje rozwój intelektualny i poznawczy dziecka
• uczy myślenia i poprawia koncentrację
• pobudza dziecięcą wyobraźnię oraz wrażliwość
• pogłębia więzi łączące rodziców i dzieci
• uczy wartości moralnych i etycznych
• wpływa na kształtowanie charakteru dziecka
• poszerza zasób słownictwa
• wszechstronnie kształtuje osobowość
• buduje poczucie własnej wartości
• pomaga odnieść sukces w szkole
• zapobiega uzależnieniu od telewizji, komputera i Internetu
• pomaga w rehabilitacji dla dzieci chorych i niep­ełno­spra­wnyc­h

KOMPONENTY

🔰 Molikowe historie – gry i zabawy czyli podchody literackie
Dzieci wezmą udział w wielu prze­dsię­wzię­ciac­h literackich, m.in. wysłuchają pod pomnikiem Dżoka historii o psiej wierności, pod Smokiem Wawelskim smoczej legendy, a pod posągiem niedźwiedzia Wojtka usłyszą o szlaku bojowym armii generała Władysława Andersa i udziale w nim bohaterskiego misia. W jednym z krakowskich parków na jeden dzień powstanie Biblioteczna wioska dziecięca, w której zaplanowano rozmaite zajęcia, w tym grę oparta na fragmentach przeczytanych książek.

🔰 Rodzinne pikniki czytelnicze
Podczas pikników organizowanych przez poszczególne dzielnice Krakowa, od czerwca do września 2019 roku, Biblioteka Kraków zaprasza dzieci wraz z rodzicami do udziału w wielu przygotowanych propozycjach: głośne czytanie książek, warsztaty plastyczne, gry planszowe i zabawy, maratony czytania i malowanie twarzy.

🔰 Raz, dwa, trzy czytelnikiem będziesz ty
Podczas „Poranków z książką” bibliotekarze zaproszą dzieci wraz z rodzicami do odwiedzania placówek Biblioteki Kraków. W czasie zapisu do biblioteki „Młody Czytelnik” otrzyma pakiet „na dobry początek”, czyli swoją kartę biblioteczną, odznakę „Molika książkowego”, broszurę dla rodziców o pozytywnym wpływie wspólnego czytania i skarbonkę, do której będzie mógł zbierać fundusze na własną książkę.

🔰 Konkurs na najp­iękn­iejs­zego­ mola i motyla książkowego
Zaprosimy rodziców i dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i domów kultury oraz organizacji pozarządowych do stworzenia Mola lub Motyla książkowego, który weźmie udział w Wielkiej Paradzie Moli. Uczestniczące w konkursie prace zostaną ocenione, a zwycięzcy nagrodzeni.

🔰 Wielka parada moli i motyli książkowych
Krakowski Mol Książkowy poprowadzi paradę Moli i Motyli książkowych, przygotowanych we wspomnianym konkursie. Parada odbędzie się we wrześniu na Placu im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przed budynkiem dawnego dworca PKP, w którym mieści się Filia nr 3 Biblioteki Kraków.

🔰 Molikowe Rejsy Literackie
Od czerwca do sierpnia dzieci wezmą udział w literackich rejsach statkiem po Wiśle, podczas których poznają legendy związane z krakowskimi zabytkami i krajobrazami widzianymi z pokładu.

internety_krakowska rodzina.jpg

logo_ministerstwa.jpg
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

internety_krakowska rodzina.jpg internety_krakowska rodzina
jpg, 456 KiB, 2560x704
logo_ministerstwa.jpg logo_ministerstwa
jpg, 11 KiB, 200x121
Komentarze (0)

Celem projektu „Czas Bibliotekarzy”, realizowanego przez Bibliotekę Kraków w 2019 roku, jest podniesienie kompetencji pracowników, uzyskanie przez nich nowych umiejętności i wiedzy, która wpłynie na rozszerzenie i udoskonalenie jakości usług bibliotecznych, podniesienie standardów dotychczas oferowanych usług oraz zwiększenie poziomu zadowolenia użytkowników.

Szkolenia adresowane są do pracowników małopolskich bibliotek publicznych, w tym Biblioteki Kraków. W ramach projektu odbędą się wykłady, warsztaty i dyskusje. Szkolenia zostaną zorganizowane w czterech blokach tematycznych. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi, szkoleniowcy oraz doświadczeni praktycy.

KOMPONENTY

Bibliotekarz – przewodnik po świecie książek
Wykłady systematyzujące wiedzę na temat współczesnych książek dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz aktualnych trendów w literaturze polskiej i światowej. Jednym z tematów będzie omówienie książek dotyczących Małopolski, Krakowa i okolic, tzw. Cracovianów.

Bibliotekarz – animator kultury
wykłady i warsztaty na temat form pracy z czytelnikiem, zarówno tym najmłodszym, jak i starszym, a także specjalnymi grupami odbiorców. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w szkoleniach dotyczących: zajęć z elementami muzykoterapii, podstaw Polskiego Języka Migowego, metody pracy, jaką jest drama stosowana polegająca na umiejętności wchodzenia w role. Zajęcia będą poświęcone również grom planszowym i ich wykorzystaniu w bibliotece, a także edukacji regionalnej i poznawaniu dziedzictwa lokalnego oraz zastosowaniu w pracy z grupą metody Klanzy.

Bibliotekarz – popularyzator nowych technologii
Szkolenia w zakresie wykorzystania w bibliotece nowych mediów i technologii, otwartych zasobów internetowych do zajęć edukacyjnych, baz danych, stron i blogów popu­larn­onau­kowy­ch, technik pracy, organizowania przestrzeni i budowania oferty dla nastolatków i młodych dorosłych.

Bibliotekarz – specjalista w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą
Zajęcia w formie konferencji na temat wartości w życiu dzieci oraz nastolatków, do których należą: szacunek, miłość, przyjaźń, mądrość, piękno, odpo­wied­zial­ność­ (w tym postawa obywatelska, prawa.

CZAS BIBLIOTEKARZY.jpg

logo_ministerstwa.jpg

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

CZAS BIBLIOTEKARZY.jpg CZAS BIBLIOTEKARZY
jpg, 36 KiB, 1920x300
logo_ministerstwa.jpg logo_ministerstwa
jpg, 11 KiB, 200x121
Komentarze (0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
31
dominikgonkiewicz
gochagustajtis
w-maria
barbarapruska1
IGOREK6
krogowiec23
magda.hestia
JoasiaAA
rpjanowski
gawlikowicz.ala
magdalena.szczesnik
paulina.trzeciak83
iga2016
anekm
tom_mk
elzbieta.szeliga
KrakowCzyta.pl to portal, którego sercem jest olbrzymi katalog biblioteczny, zawierający setki tysięcy książek zgromadzonych w krakowskich bibliotekach miejskich. To miejsce promocji wydarzeń literackich i integracji społeczności skupionej wokół działań czytelniczych. Miejsce, w którym możemy szukać, rezerwować, recenzować, polecać i oceniać książki.

To społeczność ludzi, którzy kochają czytać i dyskutować o literaturze.
Zapraszamy rodziców i dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i domów kultury oraz organizacji pozarządowych do udziału w konkursie na najp­iękn­iejs­zego­ Mola lub Motyla książkowego, który weźmie udział w wrześniowej Wielkiej Paradzie Moli. • Aby wziąć udział w konkursie należy: • 1. Do 15 sierpnia 2019 przesłać na adres [Link] skan wypełnionego i podpisanego formularza karty zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. • 2. Do 10 września 2019 przesłać 3 fotografie prezentujące z różnej perspektywy wykonaną figurę Mola lub Motyla książkowego, oświadczenie o autorstwie zdjęć i zgodę na ich publikację oraz uzupełnioną metryczkę. • 3. Zaprezentować wykonaną pracę podczas wrześniowej Wielkiej Parady Moli i Motyli Książkowych. • Wymagania formalne dotyczące pracy konkursowej: • 1. Oryginalna, autorska praca wykonana przez grupę dzieci do lat 15 wraz z opiekunem lub rodzinę z dziećmi do lat 15. • 2. Forma: figura, lalka, kostium lub inna o wymiarach od 50 cm do 180 cm. • 3. Wykonana z materiałów gwarantujących bezpieczeństwo uczestników Parady. • 4. Nawiązująca do książki, czytania lub biblioteki. • 5. Opatrzona metryczką (wzór zał. 4). • Konkurs trwa od 10 czerwca do 10 września 2019. • Wybór zwycięzców i wyróżnionych odbędzie się w drodze głosowania poprzez profil Biblioteki Kraków na portalu społ­eczn­ości­owym­ Facebook. Zdecyduje liczba „polubień” pod zdjęciem prze­dsta­wiaj­ącym­ daną pracę. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości od 200 zł do 700 zł, w postaci np. pakietów książek, gier planszowych, akcesoriów sportowych lub innych. • ❗REGULAMIN KONKURSU wraz z metryczką, kartą zgłoszenia i niezbędnymi zgodami. • Konkurs organizowany w ramach projektu „Krakowska rodzina sięga po książki dla córki i syna” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. • [Obraz]
Kiedy spojrzałam na objętość tej książki (niemalże 600 stron) nieco się obawiałam - jak się okazało zupełnie niepotrzebnie. • Książka mimo, że opowiada o trudnych emocjach i sytuacjach czyta się niemalże z zapartym tchem (i paczką chusteczek u boku). • Oliwia - niedoszła samobójczyni, uratowana przez przypadek przez Mateusza (zwanego Mateo), po odratowaniu nie pamięta niczego. Nie pamięta swojej przeszłości, rodziny, bliskich ani imienia - które ustala tylko na postawie listu pozostawionego na pomoście. • Splot zdarzeń sprawia, że po opuszczeniu szpitala wprowadza się do Mateo na jego ranczo. Tutaj oboje zaczynają poznawać się nawzajem. Mateo - chłopak z bolesną przeszłością i Oliwia - dziewczyna "tabula rasa". • Przeszłość Oliwi jednak momentami do niej wraca. Bohaterka miewa przebłyski wspomnień, jedne pozytywne, inne rodem z przerażającego thrillera. Trudno tutaj jednoznacznie oceniać i interpretować prezentowane obrazy. • Radość, romans, miłość i nadzieje mieszają się ze strachem, bólem, cierpieniem i tragedią. Fabuła przyspiesza z każdym kolejnym rozdziałem przez co książkę niemalże się pochłania. • Jest to niewątpliwie lektura od której trudni się oderwać. Trzyma czytelnika w napięciu od samego początku. Wątek miłosny nie jest przesłodzony co jest dużym plusem ♥️ • Historia do najlżejszych nie należy i kilkakrotnie chusteczki u boku się przydają jednak warta zgłębienia i poznania 🙂
foo