Polityka prywatności

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Portalu w.bibliotece.pl.

I. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator Portalu. Zabezpiecza on dane Użytkowników. Bez zgody Użytkownika, Operator nie może przekazać jego danych osobowych innym podmiotom.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883; tekst jednolity Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.
 3. Jeżeli Użytkownik ma pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych może skontaktować się z Administratorem Portalu pisząc na adres e-mail Operatora: portal@sokrates-it.pl.

II. OCHRONA PRYWATNOŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i wymaga podania:
  • nazwy Użytkownika,
  • adresu e-mail,
  • hasła.
 2. Nazwa Użytkownika jest unikalnym identyfikatorem w Portalu i podobnie jak adres e-mail oraz hasło stanowią techniczny wymóg logowania się w serwisie. Danych tych nie można usunąć samodzielnie, natomiast w dowolnym momencie można je zmodyfikować. W tym celu Użytkownik może zwrócić się do Administratora Portalu z prośbą o zmianę nazwy lub usunięcie całego profilu.
 3. Podanie innych danych osobowych w profilu Użytkownika Portalu jest dobrowolne i podlega ochronie w zależności od ustawień.

III. OCHRONA PRYWATNOŚCI CZYTELNIKA

 1. Dane publicznie prezentowane wszystkim Użytkownikom:
  • nazwa Użytkownika
  • awatar
  • opis "o mnie"
  • podpis na forum
 2. Dane, których prezentację Użytkownik Portalu może zablokować poprzez ustawienie opcji "Profil zabezpieczony":
  • adres e-mail
  • numery i adresy komunikatorów
  • adres strony domowej
 3. Dane chronione przed niepowołanym dostępem, których podanie jest całkowicie dobrowolne oraz koniecznie tylko i wyłącznie w celu skorzystania z e-usług, za które Operator Portalu pobiera opłaty, a także podczas korzystania z bezpłatnej e-usługi zdalnej rejestracji w wybranej Bibliotece:
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • numer PESEL
  • numer i seria dowodu osobistego

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI BIBLIOTEKI

 1. Po Rejestracji, Konto Biblioteki będzie publicznie prezentowane wyłącznie po uzupełnieniu pól obowiązkowych w Profilu Biblioteki. Dane Biblioteki, których podanie jest wymagane to:
  • nazwa Biblioteki oraz jej nazwa skrócona
  • dane teleadresowe Biblioteki
  • typ biblioteki
  • informacje o użytkowanym systemie bibliotecznym
  • NIP Biblioteki
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za Profil Biblioteki w Portalu
  • adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za Profil Biblioteki w Portalu
 2. Operator Portalu może wykorzystywać dane osoby odpowiedzialnej za Profil Biblioteki w Portalu, do komunikacji z nią.
 3. Dane i inne elementy opisujące Bibliotekę, które po zatwierdzeniu przez Administratora Portalu prezentowane są publicznie wszystkim Użytkownikom:
  • nazwa Biblioteki oraz jej nazwa skrócona
  • dane teleadresowe Biblioteki
  • typ biblioteki
  • godziny pracy
  • "awatar"
  • podpis na forum
  • lokalizacja na mapie
 4. Dane, których prezentację Bibklioteka może zablokować poprzez ustawienie opcji "Profil zabezpieczony":
  • adres e-mail
  • numery i adresy komunikatorów
  • adres strony domowej
 5. Dane chronione przed niepowołanym dostępem:
  • dane fakturowe, w tym NIP Biblioteki
  • informacje o użytkowanym systemie bibliotecznym
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za Profil Biblioteki w Portalu
  • adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za Profil Biblioteki w Portalu

V. OCHRONA PRYWATNOŚCI WYDAWCY

 1. Po Rejestracji, Konto Wydawcy będzie publicznie prezentowane wyłącznie po uzupełnieniu pól obowiązkowych w Profilu Wydawcy. Dane Wydawcy, których podanie jest wymagane to:
  • nazwa Wydawcy oraz jego nazwa skrócona
  • dane teleadresowe Wydawcy
  • NIP Wydawcy
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za Profil Wydawcy w Portalu (tzw. osoby kontaktowej)
  • adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za Profil Wydawcy w Portalu
 2. Operator Portalu może wykorzystywać dane osoby odpowiedzialnej za Profil Wydawcy w Portalu, do komunikacji z nią.
 3. Dane i inne elementy opisujące Wydawcę, które po zatwierdzeniu przez Administratora Portalu prezentowane są publicznie wszystkim Użytkownikom:
  • nazwa Wydawcy oraz jego nazwa skrócona
  • dane teleadresowe Wydawcy
  • "awatar"
  • podpis na forum
 4. Dane, których prezentację Wydawca może zablokować poprzez ustawienie opcji "Profil zabezpieczony":
  • adres e-mail
  • numery i adresy komunikatorów
  • adres strony domowej
 5. Dane chronione przed niepowołanym dostępem:
  • dane fakturowe, w tym NIP Wydawcy
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za Profil Wydawcy w Portalu
  • adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za Profil Wydawcy w Portalu

VI. ŁĄCZA DO INNYCH STRON, W TYM KATALOGÓW BIBLIOTECZNYCH

Portal agreguje łącza do katalogów internetowych Bibliotek, których zbiory zostały włączone do Portalu. Udostępnienie zbiorów oraz zasady ich rezerwacji, zamówień i wypożyczeń określone są w regulaminach Bibliotek.

VII. INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ PORTAL

 1. Portal wykorzystuje pliki cookies, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i służą do zachowania preferencji zalogowanego Użytkownika oraz utrzymania zalogowanej sesji pomiędzy kolejnymi uruchomieniami komputera. Pliki te nie zawierają danych osobowych.
 2. Aktywność Użytkowników może być przez Operatora Portalu analizowana i przetwarzana w celu podniesienia jakości oferowanych usług oraz zwiększania zadowolenia Użytkowników. W szczególności dotyczy to adresu IP, czasu trwania sesji klienta, wprowadzanych zapytań do pola wyszukiwarki, a także przeglądanych stron z opisami konkretnych opisów katalogowych.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez Portal są zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

IX. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Operator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na Portalu.

KrakowCzyta.pl to portal, którego sercem jest olbrzymi katalog biblioteczny, zawierający setki tysięcy książek zgromadzonych w krakowskich bibliotekach miejskich. To miejsce promocji wydarzeń literackich i integracji społeczności skupionej wokół działań czytelniczych. Miejsce, w którym możemy szukać, rezerwować, recenzować, polecać i oceniać książki.

To społeczność ludzi, którzy kochają czytać i dyskutować o literaturze.
Dotychczas pisałem książki o Indianach z Amazonii – było dziko i egzotycznie. Ta jest o kowbojach z Arizony, i też będzie dziko i egzotycznie. Południe Stanów Zjednoczonych oraz dawny Dziki Zachód są zupełnie inne niż Nowy Jork, Chicago czy Kalifornia. Styl życia na prerii zadziwia nawet tych, którzy dobrze znają Amerykę. • Wojciech Cejrowski - antropolog, badacz plemion pierwotnych, autor filmów dokumentalnych z serii "Boso przez świat". • Język książki jest lekki, spójny, czytanie sprawia ogromną przyjemność. Autor ma dar do opowiadania, dzięki czemu utwór bardzo szybko się czyta i zapamiętuje na długo. Styl jest oryginalny. Czasami spotykamy dziwne słowa, ale to już zamysł autora. • Okładka powieści jest piękna i prosta. Miło patrzy się na takie cudo. Oddaje piękno Prerii. Układ książki jest prosty i przejrzysty, co ułatwia wracanie do ulubionych fragmentów. Każdy rozdział zawiera krótkie wyjaśnienie nazwy, a potem poprzez magiczne "Posłuchajcie..." znowu przenosimy się do Arizony. • ... są trzy sposoby reagowania na zjawiska wywołujące strach. Po pierwsze, można uciekać. Niestety, na prerii nie miałbym dokąd uciec, a w dodatku, jeśli to jest realne nieb­ezpi­ecze­ństw­o, to pewnie biega szybciej ode mnie. Po drugie, można siedzieć, czekać co będzie i przez cały ten czas bać się niewiadomoczego. Po trzecie, można wstać i wyjść nieb­ezpi­ecze­ństw­u naprzeciw, w nadziei, że nieb­ezpi­ecze­ństw­o się przestraszy i ucieknie. • Rzecz dzieje się współcześnie, w Arizonie, tuż przy granicy z Meksykiem. Dziki Zachód dawno przestał być dziki, ale mieszkańcy prerii wciąż o tym zapominają. Preria jest trochę dzika, trochę niepiśmienna. Nie jest zacofana! Po prostu poszła w inną stronę niż nasza cywilizacja. Posłuchajcie… • Książka pokazuje także wnętrze Prerii. Autor opisuje nam jak zostać przyjętym do tejże społeczności. Mieszkańcy wiedzą tam o tobie wszystko, natomiast o sobie mówią mało i rzadko. Gdy zdecydują się, aby z nich "czytać jak z otwartej księgi", poznamy barwne i – czasem – zabawne historie. Na przykład przeszłość żony listonosza, którą zapamiętamy na długo, dowiemy się o facecie, który zbiera od ludzi nagromadzony stres i raz na jakiś czas wybucha. • Jeśli jeszcze ktoś nie jest zdecydowany, aby przeczytać książkę, niech szybko zmieni zdanie. Może się Wam wydawać, że dużo zdradziłem z fabuły książki, ale to jest tylko przedsmak tego, co Was czeka. Wyspa na Prerii zostawia z dwoma, skrajnie różnymi odczuciami. Z radością, że przeżyliśmy taką przygodę i ze smutkiem, że była taka krótka.
foo