Strona domowa użytkownika

Zawiera informacje, galerię zdjęć, blog oraz wejście do zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach
[awatar]
Wartkowice GBP
Rodzaj: Biblioteki publiczne
Telefon: 43 678-56-11
Województwo: łódzkie
Powiat: poddębicki
Adres: Legionów Polskich 1
99-220 Wartkowice
E-mail: biblioteka.wartkowice@o2.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach
czynna:

  1. Poniedziałek - 8.oo - 16.00
  2. Wtorek - 9.00 - 17.00
  3. Środa - 8.00 - 16.00
  4. Czwartek - 9.00 - 17.00
  5. Piątek - 8.00 - 16.00
  6. Sobota - 10.00 - 15.00

(Biblioteka czynna w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca.
Ponadto w miesiacach wakacyjnych, w lipcu i w sierpniu, biblioteka w soboty nieczynna).

Sieć biblioteczną na terenie Gminy Wartkowice tworzą Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach i jej Filia w Drwalewie.
Celem GBP jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, jak również szeroko rozumiana działalność kulturalno-oświatowa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WARTKOWICACH

Drogi Czytelniku,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach informuje:
1. Aby zapisać Cię do Biblioteki potrzebujemy danych osobowych. Podajesz je dobrowolnie, ale bez podania ich, nie skorzystasz z naszych usług.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach, ul. Legionów Polskich 1, 99-220 Wartkowice, reprezentowana przez Kierownika.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo kontaktować w razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem: kontakt@iszd.pl.
4. Dane będziemy przetwarzać w następujących celach:
a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i kontrola ich zwrotów,
b) umożliwienie Ci dostępu on-line do Twojego konta czytelniczego,
c) wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu ich zwrotu,
d) statystyka publiczna,
e) umożliwienie dostępu do publikacji elektronicznych,
f) udostępnienie Ci Internetu,
g) umożliwienie Ci skorzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypożyczeń międ­zybi­blio­tecz­nych,
h) ewentualne postępowanie egzekucyjne i windykacyjne.
5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) w związku z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ponadto art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO dobrowolnie wyrażona zgoda.
6. Dane identyfikacyjne podajesz obowiązkowo: musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny ochrony dóbr kultury narodowej oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
7. Dane kontaktowe (e-mail, telefon) podajesz dobrowolnie, ale możliwość łatwego kontaktu jest dla nas obopólnie korzystna.
8. Dane statystyczne podajesz dobrowolnie, ale w związku z ustawą o statystyce państwowej prosimy, byś je podał. Dane te nie będą łączone z innymi Twoimi danymi, a do Głównego Urzędu Statystycznego udostępnimy wyłącznie dane liczbowe.
9. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz w razie konieczności przez czas w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych.
10. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, ponadto firmy świadczące na naszą rzecz usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania i archiwizowania dokumentów, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
11. Zgodnie z RODO przysługują Ci prawa:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii tych danych,
b) uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych, w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Jeżeli przypuszczasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej kontakt@iszd.pl.
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

Przejdź na stronę biblioteki w portalu w.bibliotece.pl.
mela50
justyna10
KrakowCzyta.pl to portal, którego sercem jest olbrzymi katalog biblioteczny, zawierający setki tysięcy książek zgromadzonych w krakowskich bibliotekach miejskich. To miejsce promocji wydarzeń literackich i integracji społeczności skupionej wokół działań czytelniczych. Miejsce, w którym możemy szukać, rezerwować, recenzować, polecać i oceniać książki.

To społeczność ludzi, którzy kochają czytać i dyskutować o literaturze.
W hali odlotów Międ­zyna­rodo­wego­ Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice został uruchomiony biblioteczny regał – Airport Library! To kolejny wspólny projekt z Centrum Edukacji Lotniczej (CEL) Kraków Airport! Airport Library, czyli Odlotowa Biblioteka to bezpłatny samoobsługowy regał, z którego mogą korzystać pasażerowie oczekujący na lot. Można znaleźć na nim książki dla dzieci oraz dorosłych w wersji polskiej oraz obcojęzycznej. Udostępnione dzieła należy odłożyć na półki biblioteczki przed odlotem. • Książki na ten cel przekazała Biblioteka Kraków oraz krakowskie konsulaty, współpracujące z Instytutem Kultury Willa Decjusza nad Wielokulturową Biblioteką dla krakowian. • Konsulaty, które przekazały książki na regał Airport Library: Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Konsulat Republiki Indonezji w Krakowie, Konsulat Generalny USA w Krakowie, Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie oraz Konsulat Królestwa Hiszpanii w Krakowie. • Airport Library to kolejny wspólny projekt Centrum Edukacji Lotniczej (CEL) Kraków Airport i Biblioteki Kraków. Obie instytucje rozpoczęły współpracę w maju 2022 roku, podczas Święta Rodziny Krakowskiej. W czerwcu w CEL została otworzona stała biblioteczka o tematyce podróżniczej „Odlotowa biblioteka” działająca na zasadzie book­cros­sing­owej­. Od lipca w filiach Biblioteki Kraków rozp­owsz­echn­iane­ są egzemplarze kwartalnika „Airside” wydawanego przez CEL Kraków Airport.
foo