Pan Tadeusz

Autor:
Adam Mickiewicz (1798-1855) ...
Wyd. w latach:
1882 - 20019
Autotagi:
druk
książki
liryka
Więcej informacji...

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza to lektura dla klas 4 - 6 (fragmenty) oraz klas 7-8 (całość utworu).Ebook "Pan Tadeusz" zawiera przypisy opracowane specjalnie dla uczennic i uczniów szkół podstawowych"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza stanowi spisaną trzynastozgłoskowcem (a więc stylem podniosłym), zawartą w dwunastu księgach epicką opowieść o szlachcie polskiej początku XIX wieku. Jako epopeja narodowa, która miała "trafić pod strzechy", czyli do wszystkich Polaków, również tych niezaliczających się do elit majątkowych, urzędniczych czy umysłowych --- jest prawdopodobnie najsłynniejszym dziełem czołowego polskiego poety romantycznego.Wśród najważniejszych wątków fabularnych "Pana Tadeusza" wymienić należy: spór o zamek Horeszków, historię waśni Stolnika i Jacka Soplicy, wątek przemiany tego ostatniego z awanturnika w patriotę, uwieńczoną zaręczynami miłość Tadeusza i Zosi, romans młodzieńca z Telimeną, kobietą dojrzałą, spór Asesora z Rejentem o psy myśliwskie (Kusego i Sokoła), a przede wszystkim wątek niepodległościowy, związany z wojnami napoleońskimi i walką Polaków pod sztandarami Księstwa Warszawskiego z Rosją. W związku z tym wątkiem pojawiają się na kartach "Pana Tadeusza" postacie historyczne: generał Henryk Dąbrowski oraz generał Kniaziewicz.Mickiewicz pisał "Pana Tadeusza" w Paryżu, począwszy od 1832 roku; dzieło zostało opublikowane w 1834 roku i od razu zyskało niemałą popularność. Określenia "epopeja narodowa" po raz pierwszy użyto w odniesieniu do "Pana Tadeusza" w 1863 roku, po dwóch nieudanych zrywach niepodległościowych, i wiązało się to raczej z politycznym zapotrzebowaniem na utwór pełniący wobec Polaków funkcje analogiczne do eposu homeryckiego: opisujący zbiorowość wraz z jej wierzeniami i zwyczajami w decydującej chwili dziejowej. Gatunkowa przynależność dzieła jest jednak bardziej skomplikowana ze względu na wielość elementów odwołujących się do różnych wzorców, np. poematu heroicznego, sielanki, gawędy, satyry, powieści walterskotowskiej, gawędy szlacheckiej.Wśród inspiracji do powstania epopei o pełnym tytule: "Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie" wymienić należy opowieści hrabiego Henryka Rzewuskiego, przyszłego autora "Pamiątek Soplicy", do których spisania, dokładnie takim stylem, jakim operował, gdy je ze swadą opowiadał, budząc ducha dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, nakłonił Rzewuskiego Mickiewicz, który miał okazję słuchać magnata na jesieni 1830 roku w Rzymie, zanim jak grom spadła nań wieść o wybuchu powstania.Pan Tadeusz, jako utwór jednego z romantycznych wieszczów — jak w duchu epoki zwano wybitnych poetów, którym z racji działania w stanie natchnienia przypisywano zdolność przenikania tajemnic losów własnej zbiorowości, a nawet świata — niewątpliwie miał za zadanie podnieść na duchu Polaków po upadku powstania listopadowego i wyznaczyć im kierunek działania: zgodę narodową. Nawet w scenach pełnych przemocy czy dramatycznych Mickiewiczowska epopeja tchnie duchem harmonii i pogodą ducha. Fenomen ten przypisać należy zapewne zdolnościom twórczym Adama Mickiewicza, ale może również okolicznościom powstania utworu.Zaczyn dzieła powstał w 1831 roku, w zaciszu szlacheckiego dworku w Wielkopolsce, gdzie poeta znalazł gościnę, serdeczność, uznanie dla swego talentu i miłość Konstancji Łubieńskiej: wszystkie te ingrediencje składają się na sielankowy opis Soplicowa. Mickiewicz jechał wówczas do powstania, o którym wieść zaskoczyła go w trakcie europejskich wojaży; rwał się do boju, choć nie wierzył w możliwość powodzenia zrywu. Zatrzymał się, zachwycił polską atmosferą — i do powstania nie dołączył. Zapewne dobrze się stało, jeśli na rzecz patrzeć pod kątem dorobku kultury polskiej.Książkę polecają Wolne Lektury — najpopularniejsza biblioteka on-line.

Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie
Epoka:
(...)
Więcej...
Wypożycz w krakowskiej bibliotece
Dostęp online
Dodaj link
Recenzje

Brak recenzji - napisz pierwszą.

Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Inne tytuły:Pan Tadeusz or The last foray in Lithuania z przed. Tadeusza Żeleńskiego Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Adam Mickiewicz Polish & English text [il. Janusz Stanny] Nr 83 historja szlachecka z roku 1811 i 1812 w dwunastu księgach wierszem podobizna rękopisów historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwu księgach wierszem Pan Tadeusz czyli ostatni zajzad na Litwie Pan Tadeusz czyli Ostani zajazd na Litwie historia szlachecka z r.1811 i 1812 we dwudziestu księgach wier szem Pan Tadeusz[we fragmentach z komentarzem] historia szlachecka z 1811-1812 we dwunastu księgach wierszem Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach historia szlachecka z r.1811 i 1812 we dwunastu księgch wierszem Lektury szkolne mp3 Pan Tadeusz - wydanie ilustrowane Pan Tadeusz(z oprac) historya szlachecka z 1811-1812 r we dwunastu księgach wierszem historia szlachecka z roku 1811 i 1812 Ostatni zajazd na Litwie czyli ostatni zajazd na Litwie
Autorzy:Adam Mickiewicz (1798-1855) Barbara Włodarczyk Michał Elwiro Andriolli (1836-1893) Stanisław Pigoń (1885-1968) Monika Głogowska
Opracowanie:Barbara Włodarczyk Konrad Górski (1895-1990) Stanisław Pigoń (1885-1968) Jolanta Adamus-Ludwikowska Julian Maślanka (1930-2020) Zofia Stefanowska (1926-2007) Dorota Nosowska Katarzyna Zioła-Zemczak Monika Głogowska Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993) Monika Głogowska-Harłoza Andrzej Heidrich (1928-2019) Anna Popławska Wilhelm Bruchnalski (1859-1938) Agnieszka Nawrot Janusz Uhma Agnieszka Sabak Bronisława Bobrowska (1876-1961) Kazimierz Brończyk (1888-1967) Jan Bystrzycki Piotr Chmielowski (1848-1904) Adam Górski Jan Michalski (1876-1950) Jerzy Starowicz Jolanta Szczurek Mirosław Dąbrowski Michał Janik (1874-1948) Adam Mąka Marek J. Piwko Janusz Pulnar (1940-2013) Rudolf Sylwer Marian Sztuka
Ilustracje:Michał Elwiro Andriolli (1836-1893) Jolanta Ludwikowska Jolanta Adamus-Ludwikowska Jan Marcin Szancer (1902-1973) Lucjan Ławnicki Józef Wilkoń Tadeusz Gronowski (1894-1990) M.E. Andriollego Marek Szyszko Janusz Stanny (1932-2014) Piotr Hańczak Ewa Hańczak Andrzej Heidrich (1928-2019) Wiesława Kowal Marek Jusięga Ludwikowska Barbara Adamus Michał Andriolli Andrzej Fokczyński Mirosław Goliszewski Wies~N?awa Kowal Lech Majewski Igor Moniatowski Wioletta Stachowicz Marcin Szancer
Lektorzy:Tomasz Czarnecki Krzysztof Gosztyła Wiktor Korzeniewski Szymon Sędrowski Krzysztof Globisz Jerzy Bralczyk Darijuš Petrovič Gabriela Slotvinska Irena Litvinovič Grzegorz Młudzik Grzegorz Gierak Marcin Kieca Krzysztof Kolberger (1950-2011) Krzysztof Kołbasiuk (1952-2006) Jerzy Leszczyński Wojciech Brydziński
Przedmowa:Julian Maślanka (1930-2020) Zofia Stefanowska (1926-2007) Monika Głogowska Mieczysław Jastrun (1903-1983) Julian Krzyżanowski (1892-1976) Jarosław Marek Rymkiewicz Wilhelm Bruchnalski (1859-1938) Janusz Odrowąż-Pieniążek (1931-2015) Marek Piechota Janusz Uhma Alina Witkowska (1928-2011) Józef Kallenbach
Reżyseria:Jan Buchwald Aleksander Bardini Wojciech Markiewicz
Wstęp:Stanisław Pigoń (1885-1968) Katarzyna Zioła-Zemczak Mieczysław Jastrun (1903-1983) Alina Witkowska (1928-2011)
Kompozytorzy:Janusz Grzywacz Dariusz Regucki Bartłomiej Gliniak Jerzy Suchocki
Przypisy:Julian Krzyżanowski (1892-1976)
Tłumaczenie:Barbara Włodarczyk Michał Elwiro Andriolli (1836-1893) Kenneth R. MacKenzie (1908-1990) Kenneth Mackenzie (1908-1991) George Rapall Noyes (1873-1952)
Posłowie:Zofia Stefanowska (1926-2007) Monika Głogowska Jarosław Marek Rymkiewicz Janusz Odrowąż-Pieniążek (1931-2015)
Scenariusz:Allan Starski
Adaptacja:Andrzej Wajda (1926-2016) Bogusław Linda Daniel Olbrychski Grażyna Szapołowska Andrzej Seweryn Marek Kondrat Michał Żebrowski Alicja Bachleda-Curuś
Redakcja:Barbara Włodarczyk Julian Maślanka (1930-2020) Zbigniew Jerzy Nowak (1919-1993) Andrzej Wajda (1926-2016) Anna Willman Wojciech Kilar (1932-2013) Paweł Edelman
Narracja:Tomasz Czarnecki
Fotografia:Robert Lewandowski
Opracowanie graficzne:Zofia Stefanowska (1926-2007) Wojciech Freudenreich
Nota:Konrad Górski (1895-1990)
Instytucje sprawcze:Oficyna Wydawnicza Promocja Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
oraz:Barbara Włodarczyk Julian Maślanka (1930-2020) Tomasz Czarnecki
Wydawcy:Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo (1921-20019) Wydawnictwo Książka i Wiedza (1882-19584) Czarno na białym (2021) Wydawnictwo Ibis - Books (2018-2021) Fundacja Nowoczesna Polska (2011-2021) Legimi (2006-2021) Avia-Artis (2018-2020) NASBI (2014-2020) ebookpoint BIBLIO (2014-2020) Estymator (2012-2020) Grosh Shelong (2019) Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal (2019) Saga Egmont (2018-2019) Armoryka (2014-2019) IBUK Libra (2012-2019) Hippocrene Books (2000-2019) Wydawnictwo Siedmioróg (1995-2019) Ossolineum (1966-2019) Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze Arystoteles sp. j. Marek Matusiak (2018) PWH Arti (2018) KtoCzyta.pl (2015-2018) Zakł. Nar. im. Ossolińskich (1920-2018) Fundacja Wolne Dźwięki (2017) Ventigo Media (2016) Górnośląskie Centrum Edukacji (2016) MASTERLAB (2014) Wolne Lektury (2014) Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu (2007) MWK (2007) SMPB (2007) Bookmedia (2006-2007) Gazeta Wyborcza (2006) A. A. MTJ (2006) Agencja Artystyczna MTJ (2006) Wydaw. Greg (2006) Rea (1990-2006) Mediasat Group (2005) Wydawnictwo Orkla Press Polska (2005) Polskapresse (2005) Mediasat Poland (2005) Park (2005) Polskapress (2005) SDT Film (2005) Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o. o (2005) Morex (1995-2005) Akant (2003) Wydawnictwo Akant Ltd. Sp (2003) Siedmioróg - Oficyna Wydaw. Promocja (2001) Wydawnictwo Prószyński i Spółka (1994-2001) Wydaw. Cil Polska-Kolekcje (2000) Exlibris (2000) Pruszyński (2000) Wydaw. Dolnośląskie (2000) Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa (1990-2000) MM Interactive Ossolineum (1999) MM Interactive (1999) Wydawnictwo REA-SJ Sp. z o. o (1999) Wadium (1990-1999) PWW (1998) Liberal (1995-1998) Agencja Wydawnicza Nałęcz (1995-1998) Wydaw. Eventus (1994-1998) Krajowa Agencja Wydawnicza-B (1980-1998) Beskidzka Oficyna Wydawnicza (1997) Wyd. BiK (1997) ADALEX (1997) Bertelsmann Media (1997) Wydaw. Literackie (1997) Agencja Wydawnicza Ostroróg (1995) Dom Książki (1990-1992) Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu (1991) BGW (1991) Drukarnia Interdruck GmbH (1991) Kraj. Ag. Wydawnicza (1991) Rzeszowskie Zakłady Graficzne (1990) Omnibus (1990) Wydaw. Rzeszowskich Zakładów Graficznych (1990) Polska Fundacja Kulturalna (1986) Zakład Nagrań i Wydawnictw ZN (1986) Grafik Plus (1984) Polskie Nagrania Muza (1972) J. M. Dent (1949) Państw. Zakł. Wydawn. Szkoln (1948) Horyzont (1947) Spółdzielnia Wydawnicza Książka (1945-1946) Biblioteka Rady Polonii Amerykańskiej (1945) Rada Polonii Amerykańskiej (1945) nakładem Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej (1934) Kom. Mickiewiczowski (1934) Adam Mickiewicz (1933) Biblioteka Arcydzieł Literatury (1929) Wydaw. A. F. Mittlera (1925) Związek Robotniczych Stowaryszeń Spółdzielczych Proletarjat (1924) Nakł. Gebethnera i Wolffa (1919) Macierz Polska (1897-1914) nakładem Księgarni Bukowieckiego (1898) F. A. Brockhaus (1897) Księgarnia Richtera (1892) H. Altenberg (1892) A. Gruszecki (1886) Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa Książka i Wiedza Oficyna Wydawnicza G P Henryk Gościański Karol Prętnicki Richter Wydawnictwo Rea-SJ Adi Fundacja Serce - na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom Heraclon International M. I. Kolin MCD Records S. Kamiński Skarb Rzeczypospolitej Polskiej Wilhelm Zukerkandel Wydaw. KAMA Wydawnictwo MG Ewa Dorota Malinowska-Grupińska Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych Tadeusz Pini Wydawnictwo Zielona Sowa
Serie wydawnicze:Lektura Dzieła poetyckie Arcydzieła Literatury Polskiej Lektura z Opracowaniem Lektura - Greg wydanie z opracowaniem Biblioteka Narodowa Kolorowa Klasyka Lektury Szkolne z Opracowaniem Klasyka Polska Biblioteka Gazety Wyborczej Audiolektura Klasyka Polska i Obca Biblioteka Klasyki Lektury Wszech Czasów Audiobiblioteka Literatury Wydawnictwo Macierzy Polskiej Książka dla Każdego Biblioteka Powszechna Biblioteka lektur szkolnych Biblioteka Literatury Pięknej Klasyka dla Gimnazjum Nasza Biblioteka Lektury Szkolne Audiobook Kanon Lektur Kanon Literatury Polskiej Lekcja Literatury Lektura Dobrze Opracowana Obrazy Arcydzieła Literatury Światowej Dragon Edukacja Dzieła wszystkie Klasyka Literatury Lektury Ucznia Romantyzm Seria I Twoje Lektury wydanie z opracowaniem - Greg Dzieła Ilustrowana Klasyka Klasyka Polska - Prószyński i S-ka Książka dla Każdego (Czytelnik) Lektury ucznia - Szkoła Podstawowa Złota Seria Seria granatowa Skarbczyk Bibliofila Szkoła Twórczego Czytania liceum ABC Klasyka polska Adama Mickiewicza Dzieła wszystkie Audiobook - Aleksandria Bibliofilska Edycja Reprintów "BGW" Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej Biblioteka Narodowa, 0208-0104 Biblioteka Narodowa. Seria 2 Biblioteka Pisarzy Polskich Biblioteka Polonistyczna Seria Mickiewiczowska Dzieła - Adam Mickiewicz Dzieła poetyckie. T.4 Everyman's Library KLASYKA POLSKA - Kurpisz Klub Czytanej Książki Kolorowy Świat Lektur Lektury dla Szkół Licealnych Lektury do słuchania Lektury z opracowaniem /Kama Literatura polska Narodowa Biblioteka Arcydzieł Nasza Biblioteka/ Ossolineum Oprawa Skórzana Perły Literatury Pisma Adama Mickiewicza Poezye Adama Mickiewicza Wielka Klasyka Polska klasa VIII, szkoła podstawowa 26 Arcydzieła Literatury Światowej - Club Internacional del Libro Biblioteczka Polska (Warszawa) Biblioteka Czytelnika Biblioteka Narodowa (Zakład Narodowy) Biblioteka Powszechna (Złoczów) Bibljoteczka Polska Everyman's Library. Fiction Klasyka Literatury - Wydawnictwo SBM Klasyka polska. Lektury Kolorowa Klasyka - Greg Lektura (Grupa Wydawnicza Foksal) Skarbczyk Bibliofila - ZNiO XIX wiek Złota Seria - Zielona Sowa cenne wskazówki klasy 7-8 i liceum kom. red. Zbigniew Jerzy Nowak pod red. Manfreda Kridla
ISBN:8324124764 8373272429 8373371923 5904356582447 9788310120540 9788365449269 9788372720320 9788376990262 9788378185932 9788726090420 0-7818-0033-1 0-85065-144-1 2-902957-03-3 83-03-03473-1 83-04-00359-7 83-04-00446-1 83-04-00453-4 83-04-00810-6 83-04-02212-5 83-04-04018-2 83-04-04331-9 83-05-11371-X 83-05-12577-7 83-05-12648-X 83-05-12719-2 83-05-12809-1 83-05-12978-0 83-05-13040-1 83-07-00232-X 83-07-00452-7 83-07-00483-7 83-07-00487-X 83-07-00843-3 83-07-01070-5 83-07-01233-3 83-07-01377-1 83-07-01889-7 83-07-01893-5 83-07-02022-0 83-07-02040-9 83-07-02615-6 83-07-02675-X 83-08-02731-8 83-7001-093-8 83-7023-425-9 83-7032-193-3 83-7049-003-4 83-7129-862-5 83-7132-147-3 83-7132-444-8 83-7141-191-X 83-7153-080-3 83-7153-201-6 83-7153-202-4 83-7162-357-7 83-7162-521-9 83-7167-102-4 83-7220-017-3 83-7220-543-4 83-7227-422-3 83-7255-295-9 83-7255-874-4 83-7282-210-7 83-7327-863-X 83-7389-219-2 83-7389-584-1 83-7389-617-1 83-7391-712-8 83-85036-17-2 83-85152-00-8 83-85152-77-6 83-85155-07-4 83-85311-52-1 83-85721-17-7 83-85815-23-6 83-86012-00-5 83-86012-02-1 83-86013-15-X 83-86235-14-4 83-86281-13-8 83-86685-08-5 83-86858-61-3 83-86928-81-6 83-87024-01-5 83-87121-18-5 83-87186-47-3 83-87186-48-1 83-87186-79-1 83-87961-30-2 83-88136-15-1 83-88276-00-X 83-88435-03-5 83-88468-44-8 83-88626-20-5 83-88944-45-2 83-89524-03-1 83-89956-25-X 83-901259-2-7 83-902458-5-X 83-903382-0-3 83-905782-9-8 83-911438-0-5 83-912443-1-8 83-918107-3-9 84-9819-164-5 978-837498-049-4 978-8386581-34-4 978-83-86-868452 978-84-98-191974 590-435-6580-63-4 83-7023-241-425-1 978-83-04-05041-9 978-83-07-03341-9 978-83-08-06255-5 978-83-08-06256-2 978-83-268-3698-5 978-83-280-6781-3 978-83-285-4544-1 978-83-285-4724-7 978-83-288-1540-7 978-83-60313-62-6 978-83-61056-78-2 978-83-61056-84-3 978-83-61237-68-6 978-83-61482-86-4 978-83-62202-01-0 978-83-62202-90-4 978-83-62912-01-8 978-8-3636-2525-2 978-83-64374-74-6 978-83-65458-87-2 978-83-65458-91-9 978-83-65588-57-9 978-83-65634-54-2 978-83-65875-73-0 978-83-65922-26-7 978-83-65952-92-9 978-83-66155-15-2 978-83-66251-19-9 978-83-66462-83-0 978-83-66719-07-1 978-83-66729-02-5 978-83-66729-87-2 978-83-7141-693-4 978-83-7141-732-0 978-83-7220-049-5 978-83-7236-107-3 978-83-7266-321-4 978-83-7272-266-9 978-83-7272-272-0 978-83-7272-370-3 978-83-7327-192-0 978-83-7327-228-6 978-83-7327-870-7 978-83-7389-129-6 978-83-7389-574-4 978-83-7389-641-3 978-83-7435-659-6 978-83-7437-444-6 978-83-7517-650-6 978-83-7517-651-3 978-83-7565-451-6 978-83-7623-745-9 978-83-7699-812-1 978-83-7738-398-8 978-83-7740-823-0 978-83-7779-212-4 978-83-7779-215-5 978-83-7791-613-1 978-83-7844-363-6 978-83-7887-447-8 978-83-7887-933-6 978-83-7887-934-3 978-83-79035-65-6 978-83-7950-599-9 978-83-7993-017-3 978-83-7993-432-4 978-83-8038-145-2 978-83-8038-157-5 978-83-8059-825-6 978-83-8059-826-3 978-83-8059-827-0 978-83-86740-54-3 978-83-87139-95-7 978-83-87571-60-3 978-83-88435-56-0 978-83-88736-91-9 978-83-926478-2-9 978-83-953127-0-0 978-83-956165-0-1 83-7389-617-1 84-9819-197-1 02084104 830700487 839113805 8373371929 83070048377 97883773839888 83-04-0446-1 83-720-049-1 83-8668-45-7 82-87139-95-5 83-07-00485-7 83-07-01372-1 83-07-01983-5 83-61482-86-4 83-7023-241-9 83-7162-457-7 83-7327-192-0 83-7327-192-2 83-7327-228-6 83-7720-543-4 833-85036-17-2 83-70001-093-8 83-9181107-3-9 978-7327-192-0 83-711129-862-5 978083-7141-742-0 83-7023-241-425-9 978-83-7327-192-9 978-83-7327-228-3 978-83-7327-870-2 978-84-9819-164-5
ISSN:0208-4104
Autotagi:audiobooki beletrystyka CD dane numeryczne dokumenty elektroniczne dramat druk druki ulotne e-booki edukacja elementy biograficzne epika film i wideo folklor gimnazjum historia ikonografia książki liryka literatura literatura piękna literatura stosowana mikrofilmy mikroformy MP3 muzyka nagrania nagrania muzyczne nuty podręczniki poezja powieści proza przemówienia publikacje dydaktyczne publikacje naukowe reprodukcje romantyzm rysunki słuchowiska szkoły podstawowe szkoły średnie wiersze zasoby elektroniczne
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 1 350 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.
KrakowCzyta.pl to portal, którego sercem jest olbrzymi katalog biblioteczny, zawierający setki tysięcy książek zgromadzonych w krakowskich bibliotekach miejskich. To miejsce promocji wydarzeń literackich i integracji społeczności skupionej wokół działań czytelniczych. Miejsce, w którym możemy szukać, rezerwować, recenzować, polecać i oceniać książki.

To społeczność ludzi, którzy kochają czytać i dyskutować o literaturze.
foo