Opis nieszczęścia

Inne tytuły:
eseje o literaturze
Autor:
Winfried Georg Sebald (1944-2001)
Wydawcy:
IBUK Libra (2020)
Legimi (2020)
Wydawnictwo Ossolineum (2019-2020)
Wydane w seriach:
Sztuka Czytania
Sztuka Czytania - Ossolineum
ISBN:
978-83-66267-26-8, 978-83-66267-31-2
Autotagi:
dokumenty elektroniczne
druk
e-booki
eseje
historia
książki
literatura faktu, eseje, publicystyka
Więcej informacji...

Zamieszczone w niniejszym tomie eseje pochodzą z trzech książek W.G. Sebalda: Die Beschreibung des Unglücks (1985), Unheimliche Heimat (1991) i Logis in einem Landhaus (1998). Obiektami dociekań i interpretacji albo bohaterami esejów niemieckiego autora są m.in. Arthur Schnitzler, Franz Kafka, Elias Canetti, Thomas Bernhard, Joseph Roth, Jean Améry, Jean-Jacques Rousseau, Gottfried Keller, Robert Walser, a do grona pisarzy dołącza Jan Peter Tripp, malarz i szkolny kolega Sebalda; osobny szkic został poświęcony fenomenowi pierwszych autorów żydowskich tworzących w języku niemieckim, takich jak Leopold Kompert i Karl Emil Franzos.

W pierwszej części tomu Sebald przygląda się głównie literaturze austriackiej, potem przechodzi do omawiania literackich indywidualności Szwajcarii. W swojej pracy korzysta na równi z kompetencji filologa i z licencji eseisty. Jako badacz, jako krytyk i jako pisarz jest bowiem przede wszystkim namiętnym czytelnikiem. Czyta uważnie, z bliska – wybiera z potoku narracji pojedynczą frazę i skupia się na jej szczególnym i złożonym znaczeniu. Porusza się po mapie literatury własnym szlakiem.

Opis nieszczęścia to tytuł zapożyczony od pierwszego zbioru esejów pisarza. Formuła celnie uwydatnia to, co autora najbardziej interesuje w literaturze. W przedmowie do książki z 1985 roku Sebald pisał: Ci, którzy obierają zawód pisarza, z reguły nie zaliczają się do ludzi najbardziej niefrasobliwych. Jakże inaczej gotowi byliby wdawać się w niemożliwe zajęcie, polegające na poszukiwaniu prawdy? […] Opis nieszczęścia zawiera w sobie możliwość jego przezwyciężenia.

Więcej...
Wypożycz w krakowskiej bibliotece
Dostęp online
Dodaj link
Recenzje
  • W wydawnictwie Ossolineum, w serii „Sztuka czytania”, gdzie wcześniej ukazały się książki m.in. Edwarda Saida, Jacka Gutorwa czy Marjorie Perloff, pojawiła się publikacja W.G. Sebalda – Opis nieszczęćia. Esej o literaturze. Książkę na język polski przełożyła prof. Małgorzata Łukasiewicz, a posłowiem opatrzył Arkadiusz Żychliński. Wydawnictwo wznowiło już tomy wcześniejsze autora, m.in.: „Austerlitz” i „Pierścieni saturna”, które na portalach aukcyjnych osiągają zawrotne ceny, gdyż autor „Campo Santo”, cieszy się w Polsce niebywałym uznaniem, nie tylko w kręgach akademickich. Do tej pory znaliśmy Sebalda, jako autora wyrafinowanej prozy, reko­nstr­uują­cego­ utwory z urwanych wspomnień, fotografii, uważnych obserwacji i zapamiętanych głosów. Otrzymaliśmy z nich palimpsestowe opowieści, wyrastające z dojmującego poczucia braku. • Tym razem dostajemy do ręki tom esejów, na który złożyły się teksty z kilku kryt­yczn­olit­erac­kich książek germanisty, przez lata związanego z Katedrą Literatury Europejskiej na Uniwersytecie Anglii Wschodniej w Norwich. Znajdziemy tu eseje poświęcone twórczości Schnitzlera, Kafki, Canettiego, Bernharda, Rotha czy Walsera. Rzecz o żydowskich pisarzach języka niemieckiego, uwagi o Kellerze, Wyspie Świętego Piotra, stającej się na jakiś czas azylem dla uciekającego z Francji Jana Jakuba Rousseau, a na dokładkę, studium o obrazach Jana Petera Trippa. To książka o ludziach tęskniących za ostatecznym spokojem, za odjęciem lęku obejmującego ich ziemie niczyje. Oni sami pozostawali bowiem w rozkroku pomiędzy tworzeniem dzieła, a objaśnianiem pisma. Ten wysiłek odzierał ze złudzeń, nie niósł pocieszenia, a jedynie pewność, że po przekroczeniu progów, na zawsze zostawiło się swoje domy za sobą. Bo „sztuka musi przekraczać to, co według niez­aprz­ecza­lneg­o twierdzenia zachodzi w rzeczywistości”. • Najciekawsze teksty poświęcone są Kafce, Canettiemu, Rothowi i Walserowi. W rzetelnej egzegezie Kafkowskiego „Zamku” i wydobyciu na jaw jego mesjańskich uwikłań, Sebald demistyfikuje parabole, w których dostrzega nieustanne podważanie sensu i celu naszej egzystencji. Śmierć i życie trwa w nierozdzielnym uścisku, a Kafka wyciąga z tego faktu ostateczne konsekwencje. Podmiot jego prozy przypomina rekonwalescenta, któremu nie pomoże już żadna kuracja czy sanatorium. A władza decyduje, o tym, jaką częścią wolności jesteśmy w stanie się zadowolić, stąd nasza bezsilność, na którą w końcu cicho przystajemy. Pisarstwo Kafki jest tak przejmujące, ponieważ nie daje żadnych nadziei, na ucieczkę z niewoli historii. Czy nasza egzystencja zatem nie sprowadza się głownie do lęku przed utratą nadziei? W poświęconym z kolei autorowi „Hioba” szkicu „Kadysz za Austrię”, czytamy: „Jeżeli w sztuce w ogóle o coś chodzi – tak można streścić niełatwą do wytropienia estetykę Rotha – to o szczegół”. Te słowa są również bliskie samemu Sebaldowi, który jako czytelnik jest bardzo uważny i drobiazgowy.
Dyskusje

Brak wątków

Przejdź do forum
Nikt jeszcze nie obserwuje nowych recenzji tego dzieła.
Opis
Inne tytuły:eseje o literaturze Unheimliche Heimat zur österreichischen Literatur von Stifter bis Handke, essays zur österreichischen Literatur, Logis in einem Landhaus Beschreibung des Unglücks über Gottfried Keller, Johann Peter Hebel, Robert Walser und andere,
Autor:Winfried Georg Sebald (1944-2001)
Posłowie:Arkadiusz Żychliński
Tłumacz:Małgorzata Łukasiewicz
Wydawcy:IBUK Libra (2020) Legimi (2020) Wydawnictwo Ossolineum (2019-2020)
Serie wydawnicze:Sztuka Czytania Sztuka Czytania - Ossolineum
ISBN:978-83-66267-26-8 978-83-66267-31-2
Autotagi:dokumenty elektroniczne druk e-booki eseje historia książki literatura literatura faktu, eseje, publicystyka literatura piękna zasoby elektroniczne
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści 3 rekordów bibliograficznych, pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
Okładki
Kliknij na okładkę żeby zobaczyć powiększenie lub dodać ją na regał.
KrakowCzyta.pl to portal, którego sercem jest olbrzymi katalog biblioteczny, zawierający setki tysięcy książek zgromadzonych w krakowskich bibliotekach miejskich. To miejsce promocji wydarzeń literackich i integracji społeczności skupionej wokół działań czytelniczych. Miejsce, w którym możemy szukać, rezerwować, recenzować, polecać i oceniać książki.

To społeczność ludzi, którzy kochają czytać i dyskutować o literaturze.
Aż 6 pikników tematycznych czeka nas od 26 czerwca do 25 września! Biblioteka Kraków zaprasza dzieci, młodzież oraz ich rodziców do wspólnej zabawy: literackiej, naukowej, muzyczno-tanecznej, podróżniczej, futurologicznej i teatralnej! • Pikniki są organizowane w ramach projektu „Literacki ogród Biblioteki Kraków”. Jego celem jest promowanie literatury, kultury, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczna i międ­zypo­kole­niow­a. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. • Daty i tematy pikników organizowanych w ramach projektu: • 26 czerwca – piknik literacki, • 17 lipca – piknik naukowy, • 31 lipca – piknik muzyczno-taneczny, • 14 sierpnia – piknik podróżniczy, • 11 września – piknik futurologiczny, • 25 września – piknik teatralny. • Spotkania i warsztaty poprowadzą specjaliści w danej dziedzinie, nie zabraknie również zajęć animacyjnych. Wśród atrakcji przewidziano: spotkania autorskie z pisarzami książek dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, spotkania z podróżnikami, występy taneczne i muzyczne, spektakle teatralne, wystawy, prezentacje, warsztaty, treningi lotnicze, prezentacje literatury, akcje bookcrossingowe, gry i zabawy edukacyjne, spotkania z antykwariuszami i księgarzami, głośne czytanie. • W ramach projektu zorganizowany zostanie „Konkurs na najp­iękn­iejs­zego­ mola lub motyla książkowego” adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 4-11 lat wraz z rodzinami, a także do grup dzieci w wieku 4-11 lat z instytucji oświatowych i kulturalnych oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego. Zadaniem będzie wykonanie wiel­kofo­rmat­owej­ postaci mola lub motyla książkowego oraz udział w Wielkiej Paradzie Moli i Motyli. Regulamin konkursu – TUTAJ. • Dla naja­ktyw­niej­szyc­h uczestników, którzy zdobędą naklejki za uczestnictwo w co najmniej czterech piknikach, przewidziano upominki. • Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. • [Obraz]
foo